Eriolukorra tõttu suletud!

Estonia pst 11,
10141 Tallinn

Näita/peida menüü

Avalik loeng Eesti leibkondade finantskäitumisest

05.11.2014 - 11:00

TNS Emori ekspert Jaana Helm tutvustab vastvalminud uuringut Eesti leibkondade finantskäitumisest

Uuring pakub muuhulgas vastuseid küsimustele, kuidas hindavad leibkonnad oma majanduslikku seisu; kas hoiuste kasv peegeldab ka sääste omavate perede kasvu; milliseid laenukohustusi leibkonnad omavad; kui paljud laenusoovijad on laenu saanud ning millist tarbimis- ja laenukäitumist võib oodata järgmise aasta jooksul.

Uuringust selgub ühtlasi, millised on regionaalsed, rahvuslikud ja vanuselised erinevused eelnevate küsimuste puhul. Lisaks räägitakse loengus kas ja kuivõrd erinevad antud uuringu tulemused teiste euroala riikide kohta tehtud uuringute tulemustest.

Loengule teeb sissejuhatuse Eesti Panga ökonomist Taavi Raudsaar.

Loengu kestus on 1 h.

Sobib kuulamiseks majandushuviga inimestele.

Jaga: